Skriv ut

Litt om Søgne og Greipstad Sparebank

Bankens primære satsning er på privatpersoner, små og mellomstore bedrifter samt offentlig sektor i Søgne og Songdalen kommuner. De naturlig tilgrensende kommuner utgjør bankens sekundær satsningsområde.

Starten
4. april 1863 kunne Søgne og Greipstad Sparebank åpne dørene for sine første kunder. Den gang hadde ikke banken egne lokaler, men leide lokaler i Gunvald Toftelands hus på Tofteland i Søgne. Tofteland var den gang et sentralt sted, både befolkningsmessig og geografisk.
Allerede 8. august året før (1862) hadde kommunestyret kommet fram til denne beslutningen;

"En sparebank blir at oprette for Søgne Præstegjælds Formandskabsdistrict (Søgne og Greipstad) med et Grunnfond af 400 Spd. - er fire hundre Spesiedalere - (1.600 kroner) tagne af Præstegjeldets kommunekasse..."
Den 31. desember kom det brev fra Christiania fra "Den Kongelige Norske Regjerings Finans- og Told Departement; Ved høyeste Resolution af 20. dennes er det med Hr. Amtmandens Skrivelse af 22. Oktober sisleden fulgte Plan for en Sparebank for Søgne og Grebstad Sogne, Mandals Fogderi, Nådigst bifaldt..."

En bank i framgang
Søgne og Greipstad Sparebank er inne i sitt 151. forretningsår. Banken er i dag den største selvstendige sparebanken på Sørlandet utenom byene med en forvaltningskapital på 3,3 milliarder kroner og 31 ansatte. Bankens hovedkontor ligger på Tangvall i Søgne med filal på Nodeland i Songdalen.

Banken har minibank på Lunde (Hydro Texaco), Tangvall og Nodeland.

Solid bank
Søgne og Greipstad Sparebank er i dag en solid bank. De samlede fonds var ved utgangen av 2012 på 313 mill. kroner og er vesentlig høyere enn det myndighetene stiller som krav til bankene. Den garanti som Sparebankenes sikringsfond gir bankens innskuddskunder er i dag begrenset til 2 mill. kroner. Større innskytere kan derfor være trygge på at deres innskudd er sikre i Søgne og Greipstad Sparebank.

God bank for kundene
Banken legger vekt på å fylle sin oppgave som lokalbank ved å dekke kundenes behov for bank og øvrige finanstjenester.

Vi setter kunden i sentrum
Gjennom kvalitet, god kundebehandling, gode produkter og god tilgjengelighet ønsker vi å ta vare på den tillit banken har i lokalmarkedet. Vi ønsker at våre kunder skal oppfatte oss som en 'litt annerledes' servicebedrift med faglig dyktige mennesker som bryr seg om kundene og som er stolte av å arbeide i Søgne og Greipstad Sparebank.

Vår visjon er at Søgne og Greipstad Sparebank skal gjøre Søgne og Songdalen til et enda bedre sted å leve..

Kontakt oss

Tlf: 38 05 32 00
Faks: 38 05 15 21 

Kontaktskjema

TeleBank: 815 21 401
MobilBank-SMS: 26100

Åpningstider:
03. sep. - 14. mai:
kl. 09.00 - 15.30 (tors. kl. 17)

15. mai - 30. aug.:
kl. 09.00 -15.00 (tors. kl. 17)


Sperre BankID
Sperre Visakort